Logo
0 ks
za 0,00 EUR
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
 1. Úvod
 2. OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Všeobecné ustanovenia

Kupujúci potvrdením objednávky akceptuje tieto Obchodné podmienky. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné.

2. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy sú položky výslovne uvedené v kúpnej zmluve - objednávke (ďalej len tovar).

3. Objednávka tovaru, uzatvorenie zmluvy

a) Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Zmluva vzniká samotným dodaním tovaru a jeho úhradou.

b) Predávajúci je v závislosti na charaktere obchodu oprávnený požiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky, napr telefonicky, alebo elektronickou poštou.

4. Cena a platenie

Ponukové ceny sú platné v okamihu objednania.Kúpnu cenu je možné uhradiť pomocou dobierky pri prevzatí tovaru, alebo bankovým prevodom na náš účet:

Platby v EUR na slovenský účet č.:  4022271141 /7500 (ČSOB, a.s. - Slovensko)

Ak ste platca DPH s riadnym IČ DPH, plaťte vopred celkovú čiastku objednávky bez DPH.
Sme firma registrovaná v ČR.

V prípade objednávky vyššej ako 4.000 EUR vyžadujeme aspoň 30% zálohu. Pre viac informácií kontaktujte naše obchodné oddelenie na telefóne +420 607 880 328 alebo na emaile info@topinfra.sk

5. Bezpečnosť a ochrana informácií

Predávajúci spracováva osobné údaje kupujúceho. Viac informácií k takémuto spracovaniu nájdete tu: Ochrana osobných údajov e-shopu www.topinfra.sk

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s Kupujúcim a marketingových akcií predávajúceho. Žiadne z poskytnutých osobných údajov nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod. S výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena, čísla účtu a adresy dodania), či špeciálnych marketingových akciách. Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu údajov. Všetky osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne Kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky a marketingových akcií predávajúceho, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov v platnom a účinnom znenia, jedná sa predovšetkým o meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu, podpis príp. biometrický podpis. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy a využitie pre marketingové účely predávajúceho (najmä. Pre zasielanie obchodných oznámení, a to až do doby písomného vyjadrenia Kupujúceho o nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu Topinfra sro, Nádražní 726, 696 62 Strážnice, ČR. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická, zaslaná na email info@topinfra.sk.

Kupujúci berie na vedomie, že svoje osobné údaje oznámené Topinfra s.r.o. na marketingové účely poskytuje Topinfra s.r.o. dobrovoľne. Súhlas so spracovaním osobných údajov udelený Topinfra s.r.o. pre marketingové účely je platný po dobu 7 rokov, najneskôr však do odvolania súhlasu Kupujúcim.

Ak si Kupujúci vytvorí viac užívateľských profilov, v rámci ktorých uvedie rovnaké kontaktné údaje, nie je možné z technických dôvodov vykonať odhlásenia z odberu obchodných správ pre všetky používateľské profily na základe automatizovaných procesov. V takom prípade je na odhlásenie sa z odberu obchodných správ pre všetky užívateľské profily potrebné, aby Kupujúci kontaktoval Topinfra s.r.o. prostredníctvom kontaktného emailu na adresu info@topinfra.sk.

Podmienky spracovania osobných údajov a špecifikácie konkrétnych osobných údajov, s ktorých spracovávaním Kupujúci týmto vyslovuje súhlas, sú obsiahnuté tu:

Pri nakladaní s dátami sa zaväzujeme riadiť zákonom č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov.

 

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Spoločnosť Topinfra s.r.o., prevádzkovateľ internetového obchodu www.topinfra.sk, prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom č. 101 / 2000Sb., A v súlade s Obchodnými podmienkami spoločnosti Topinfra s.r.o.

Aké údaje zhromažďujeme?

Pre realizáciu obchodnej transakcie od Vás potrebujeme poznať meno (prípadne meno firmy, IČO a kontaktnú osobu), podpis, adresu (fakturačnú a prípadne dodaciu), telefónny a emailový kontakt. Ďalej potom evidujeme Vaše obchodné transakcie u nás. V prípade vyzdvihnutie objednávky, ktorá bola uhradená vopred prostredníctvom internetu, pri vyzdvihnutí reklamácie, či pri preplácaní dobropisu od Vás môžeme požadovať predloženie identifikačného dokladu (OP alebo CP), a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzenie legalizácie príjmov z trestnej činnosti. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov Vám môžeme odmietnuť tovar či peniaze vydať / přeplatit.

 

K čomu údaje slúžia?

Pre realizáciu obchodnej transakcie a dodanie tovaru na Vami určené miesto s Vami potrebujeme komunikovať a poznať vyššie uvedené údaje a tieto získame pri Vašej registrácii, a to buď trvalé, alebo dočasné. Keďže sú tieto Vaše osobné údaje získavané za účelom realizácie obchodné transakcie, nie je nutný Váš výslovný súhlas.

 

Ako môžete existenciu týchto dát ovplyvniť?

Po zalogovaní do eshopu www.topinfra.cz môžete tieto údaje editovať či mazať. (Nemožno z účtovných dôvodov editovať fakturačné údaje.) V prípade, že chcete Vašu registráciu úplne zrušiť, stačí odoslať e-mail na info@topinfra.sk.

Ako používame cookie?

Tieto informácie nájdete v samostatnom článku.

 

V rámci reklamačného konania sú od zákazníkov vyžadované nasledujúce údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail a podpis. Všetky takto získané osobné údaje sú spracovávané výhradne za účelom nevyhnutným pre vybavenie reklamácie a v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov v platnom a účinnom znení.

Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu a ďalších zákonných práv k týmto údajom.

Topinfra môže ďalej pri poskytnutí súhlasu spracovávať tzv. "Cookies" tak, aby uľahčila poskytovanie služieb informačnej spoločnosti, v súlade s ustanovením Smernica 95/46 / ES o účele "cookies" či podobných nástrojov a je zabezpečené, aby užívateľom boli známe informácie, ktoré sa ukladajú do koncového zariadenia, ktoré používajú. Užívatelia majú možnosť odmietnuť, aby "cookies" alebo podobné zariadenie uložené do ich koncových zariadení, napr. Tým, že spustí vo svojom prehliadači funkcionalitu Súkromné ​​prehliadanie.

Topinfra si z dôvodu predchádzania trestnej činnosti a minimalizácia škôd vyhradzuje právo odmietnuť objednávku Kupujúceho vytváranú z zablokovanej IP adresy, v prípade že je táto IP adresa na tzv. Blacklistu. V prípade problémov s objednávkou môže Kupujúci kontaktovať Topinfra s.r.o. prostredníctvom kontaktného emailu na adresu info@topinfra.sk.

6. Ďalšie dojednania

Podaním objednávky kupujúci prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok uvedených na internetových stránkach predávajúceho v znení platnom v deň odoslania elektronickej objednávky.

7. Dodanie tovaru

Tovar je dodávaný prostredníctvom prepravnej spoločnosti DPD. Vždy budete informovaní emailom najprv z nášho obchodu, a potom tiež pracovníkom doručovateľskej spoločnosti.

8. Cena poštovného

Poštovné pre objednávku vykurovacích panelov je vždy 0,- EUR. V prípade, že v objednávke nie je obsiahnutý ani jeden panel, ale iba príslušenstvo alebo termostat je pripočítaný poplatok 10 ,- EUR spolu s DPH.

9. Dodacie lehoty

Tovar odosielame najneskôr do 5 -tich pracovných dní od prijatia Vašej objednávky, spravidla však v priebehu 2-3 pracovných dní.

10. Vrátenie tovaru v 14denné lehote

U nás zakúpený tovar (mimo vykurovacích obrazov) môžete vrátiť bez udania dôvodu počas zákonnej 14 dňovej lehoty od dátumu jeho prevzatia. Platí to samozrejme aj na objednávky s osobným odberom. Právo sa nevzťahuje na objednávky v rámci obchodnej alebo podnikateľskej činnosti, teda ak je na faktúre uvedené vaše IČO.

Z dôvodu zákonnej výnimky, ktorá vylučuje odstúpenie od zmluvy na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, nie je možné uplatňovať zákonné vrátenia tovaru v 14denné lehote na nami ponúkané vykurovacie obrazy s potlačou.

KAM TOVAR VRÁTIŤ

 1. Tovar môžete zaslať (nie na dobierku) na adresu nášho reklamačného oddelenia Topinfra s.r.o., Nádražní 726, 696 62 Strážnice. Poštovné a balné za odoslanie vráteného tovaru hradí objednávateľ.
 2. Tovar môžete po predchádzajúcej dohode osobne vrátiť na našej pobočke Topinfra s.r.o., Nádražní 726, 696 62 Strážnice

Prosíme, uveďte tovar pokiaľ možno do pôvodného stavu, predídete tým možnému zníženiu vrátenej sumy o náklady vynaložené na uvedenie tovaru do pôvodného stavu. Vrátený tovar prosíme dobre zabaľte, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Peniaze za tovar zašleme na váš bankový účet čo najskôr, najneskôr do 14 dní od dní od odstúpenia od zmluvy, nie však skôr než dôjde k doručenie vráteného tovaru späť na naše reklamačné oddelenie (prípadne ako preukážete, že vrátený tovar nám už bolo odoslané). Náklady na vrátenie tovaru sú v tomto prípade na strane kupujúceho.

Odporúčame vrátiť tovar v pôvodnom obale
Obal nie je predmetom kúpy ani súčasťou kúpenej veci. Aj napriek tomu má Topinfra s.r.o. právo na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru. Tieto náklady sú vždy individuálne posúdené a ako také sú potom zákazníkovi naúčtované a započítané s čiastkou za vrátený tovar.

Nemalo by dôjsť k zjavnému opotrebeniu zakúpeného tovaru. Tovar môže byť použitý, ale treba myslieť na náklady, ktoré bude mať Topinfra s.r.o. s uvedením tovaru do pôvodného stavu a ktoré môžu byť požadované k úhrade.
Účtovanie týchto poplatkov predídete, ak tovar uvedie do pôvodného stavu sami (očistenie, skompletizovaní, správne zabalenie a pod.) Vzhľadom na rôznorodosť tovaru je každý prípad odstúpenia od zmluvy riešený individuálne.

Dodržanie 14 dňovej lehoty
Pre dodržanie lehoty je rozhodujúce, kedy je odstúpenie od zmluvy odoslaný. Lehota na odstúpenie sa tak považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ v jej priebehu odošle podnikateľovi oznámenie, že od zmluvy odstupuje.

Lehota na odstúpenie od zmluvy trvá 14 kalendárnych dní, nie pracovných, a začína plynúť nasledujúci kalendárny deň po prevzatí tovaru spotrebiteľom (napr. ak si zákazník prevezme tovar v piatok, doba pre odstúpenie sa počíta od soboty vrátane).

Aké dokumenty priložiť?
Ku vrátenému tovaru odporúčame vždy priložiť dokument, ktorý potvrdí, že ste tovar zakúpili u nás a uľahčí nám identifikáciu daného tovaru a požiadavke. Najlepšie možnosťou informovať nás o vrátenie tovaru v 14denné lehote, je odpoveďou na Vašu objednávku, ktorú ste dostali na svoju e-mailovú adresu. V čo najkratšom termíne od zaslania tohto odstúpenia je potrebné, aby ste nám odovzdali zakúpený tovar. V tomto prípade nevzniká právo na úhradu nevyhnutných nákladov spojených s prepravou tovaru k predávajúcemu.

STRUČNÝ PREHĽAD NA ZÁVER

 • od kúpnej zmluvy je možné odstúpiť do 14 kalendárnych dní
 • lehota 14 dní začína plynúť nasledujúci kalendárny deň po prevzatí tovaru
 • ak sa končí lehota cez víkend alebo vo sviatok, ako posledný deň lehoty je braný najbližší nasledujúci pracovný deň
 • odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť dodávateľovi odoslané najneskôr v posledný deň 14 dňovej lehoty
 • rozbalením ani použitím tovaru nezaniká právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu v 14denné lehote
 • tovar nemusí byť vo 14denné lehote vrátený v originálnom obale, avšak dodávateľ má právo na úhradu nákladov spojených s uvedením tovaru do pôvodného stavu
 • v 14denné lehote je možné vrátiť aj tovar použité, avšak dodávateľ má opäť právo na úhradu nákladov spojených s uvedením tovaru do pôvodného stavu. Tieto náklady môžu teoreticky dosiahnuť aj plné ceny tovaru
 • peniaze vrátime najneskôr do 14 kalendárnych dní od odstúpenia od zmluvy, nie však skôr, než obdržíme vrátený tovar (prípadne ako preukážete, že vrátený tovar nám už bol odoslaný)

 11. Reklamácia a záruka

Pokiaľ nie je stanovené inak, je štandardná záručná doba 24 mesiacov. Pri vykurovacích panelov ponúkame zvýšenú záruku 48 mesiacov. Prípadné reklamácie vybavíme k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Prípadné vady je kupujúci povinný bezodkladne hlásiť našej firme. Za vady vzniknuté prepravou ručí dopravcu. Pre uplatnenie reklamácie škôd spôsobených prepravou je nutné pri preberaní tovaru spísať s dopravcom reklamačný zápis o poškodení zásielky. Túto reklamáciu možno uplatniť do 3 dní od prevzatia tovaru. Bez tohto zápisu nemožno požadovať náhradu.

Záruka sa nevzťahuje na: 

 • vady vzniknuté bežným používaním
 • nesprávnym použitím výrobku
 • nesprávnym skladovaním

Postup pri reklamácii:

 1. informujte nás o reklamácii e-mailom (info@topinfra.sk)
 2. tovar zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na adresu nášho reklamačného oddelenia Topinfra s.r.o., Nádražní 726, 696 62 Strážnice, Česká republika
 3. do zásielky uveďte dôvod reklamácie, vašu adresu
 4. kópia dokladu o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode. Vašu reklamáciu vybavíme najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatia tovaru našou firmou. Naším záujmom je vybaviť reklamáciu čo možno najrýchlejšie. V zložitejších prípadoch budete o priebehu reklamácie priebežne informovaní.

12. Rozpor s kúpnou zmluvou

Rozpor s kúpnou zmluvou - Ak sa vada prejaví v prvých 6 mesiacoch od prevzatia plnenia, považuje sa za vadu, ktorá existovala už v čase prevzatia veci, ak sa nepreukáže opak či to neodporuje povahe veci. V takom prípade má kupujúci, ak je spotrebiteľom, právo voľby riešiť odstrániteľnú vadu mimo štandardnej záručnú opravu aj výmenou veci za bezchybnú. Nie je takýto postup možný, má kupujúci / spotrebiteľ nárok na primeranú zľavu alebo môže od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak spotrebiteľ o rozpore s kúpnou rečou vedel alebo ho sám spôsobil.

 

Prevádzkovateľ e-shopu:

Topinfra s.r.o.
Nádražní 726
696 62, Strážnice
Česká republika
IČ: 03711269   DIČ: CZ03711269


Telefon: +420 607 880 328
Email: info@topinfra.sk